ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร อำเภอหนองสูงจัดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง

มุกดาหาร อำเภอหนองสูงจัดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง

10 มีนาคม 2023
245   0

Spread the love

อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง

9 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเสวนา “สองมือแม่นี้ที่สร้างโลก” และเปิดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯและชาวอำเภอหนองสูงร่วมงาน ณ บริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหนองสูง อำเภอหนองสูง

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในสังคมปัจจุบันสังคมไทยให้ความเสมอภาคระหว่างชาย/ หญิง แทบทุกเรื่อง และมีสุภาพสตรีเป็นจำนวนมาก ที่มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วม ริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม
การจัดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง” จะได้ช่วยให้การพัฒนาศักยภาพสตรี เป็นพลังของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

นางนวลมณี จันปุ่ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสูงกล่าวว่า การจัดงาน “รวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง” คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสูงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
หนองสูง และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง” ประจำปี 2566 โดยมีองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบล จำนวน 6 ตำบลร่วมแสดวงออกถึงพลังความสามัคคีความสามารถและความรับผิดชอบและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของสตรี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสตรี ต่อไป

ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ-ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร