ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนำไปปลูกเป็นศิริมงคลและต่อยอด “โครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาวัดสันมะเกี๋ยง” (คลิป)

เชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนำไปปลูกเป็นศิริมงคลและต่อยอด “โครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาวัดสันมะเกี๋ยง” (คลิป)

19 มีนาคม 2023
298   0

Spread the love

“ธรรมะในสวนผัก” นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนำไปปลูกเป็นศิริมงคลและต่อยอด “โครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาวัดสันมะเกี๋ยง”

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนำไปปลูกเป็นศิริมงคลและต่อยอด “โครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาวัดสันมะเกี๋ยง” “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ได้นิมนต์ พระครูธีรสุตพจน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสุเทพเจ้าอาวาสวัดผาลาด พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดพันแหวน มาเป็นองค์เทศนาธรรม ให้แก่กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสำราญราษฎร์ และส่วนราชการ ต่างๆในพื้นที่ฯ พร้อมผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ริเริ่มตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดการตื่นตัวในทุกพื้นที่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด

ทางด้านพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน” สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว ผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศ ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงพืชสมุนไพร จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ขยายพันธุ์และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันเกิดทักษะวิถีชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับ.