ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ.2566-2567(คลิป)

เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ.2566-2567(คลิป)

29 มิถุนายน 2023
269   0

Spread the love

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ชุดใหม่) สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2566 – 2567 พร้อมร่วมกันดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” ให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วันนี้(29 มิ.ย.) 13.30 น. ณ ห้อง Khom Room ชั้น 7 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ชุดใหม่) สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2566 – 2567 โดยมีวาระการบริหารงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคนที่ 15 และทำงานในตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 กล่าวว่า นโยบายของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกันดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” ให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยพันธกิจของหอการค้าฯ ในระยะ 2 ปีต่อไปนี้ จะครอบคลุมมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร สมาชิก และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจภายในจังหวัด ที่เดินไปพร้อมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและของประเทศ

หลังจากนั้นได้เป็นการถ่ายรูปร่วมกัน รวมทั้งการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 24 โดยมีอดีตประธานกรรมการหอการค้าฯ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและสมาชิกหอการค้าฯ