ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับ Soft Power ด้วยเศรษฐกิจเชื่อมโยง 5 F (คลิป)

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับ Soft Power ด้วยเศรษฐกิจเชื่อมโยง 5 F (คลิป)

8 กรกฎาคม 2023
379   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับ Soft Power ด้วยเศรษฐกิจเชื่อมโยง 5F ทั้งมวยไทย อาหารไทย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ผ้าไทย และประเพณีไทย สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเทศกาลเชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Chiang Mai Creative Economy Festival 2023 ต่อเนื่อง เน้นยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ Soft Power ด้วย 5F เชื่อมต่อ กับโครงการล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อ สร้างความ เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมต่อกับโครงการล้านนาสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลเชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Chiang Mai Creative Economy Festival 2023 ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2556 โดยในปีนี้จะยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ด้วย Soft Power 5F ประกอบด้วย 1) อาหารไทย (Food) 2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) 4) มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และ 5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) ที่จะ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ในอนาคต