ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตผู้บริหารนำเด็กนักเรียนอนุบาลกว่า 200 คน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา นำไปถวายวัด(คลิป)

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตผู้บริหารนำเด็กนักเรียนอนุบาลกว่า 200 คน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา นำไปถวายวัด(คลิป)

20 กรกฎาคม 2023
438   0

Spread the love

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ ผู้บริหารนำเด็กนักเรียนอนุบาลกว่า 200 คน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา นำไปถวายวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนา


นางพรรณี บุญประเสริฐ ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ถนนลอยเคราะห์ซอย 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา โดยนิมนต์พระสงฆ์ วัดป้านปิน ในตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ และนำเด็กนักเรียนอนุบาลกว่า 200 คน ร่วมหล่อเทียนพรรษา โดยนำแผ่นขี้ผึ้งเขียนชื่อ นามสกุล นำไปหลอมละลายกับความร้อนในปิ๊บ และใช้กระบวย ตักขี้ผึ้งที่หลอมละลาย นำไปหล่อในต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่จำนวน 3 เล่ม โดยมีพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา ไปพร้อมกันขณะหล่อเทียน จนเสร็จพิธี

จากนั้นนางพรรณี บุญประเสริฐ ครูใหญ่พร้อมผู้บริหาร ได้ถวาย ภัตตาหาร พระสงฆ์ให้พร จากนั้นนักเรียนอนุบาล ได้นั่งสมาธิ และนั่งแผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศผลบุญกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และญาติมิตร มีส่วนได้กุศลในครั้งนี้ ซึ่งเทียนพรรษาทั้งหมด ก็จะมีการแห่ไปถวาย ให้กับวัดใกล้โรงเรียน หลายวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุด ทำวัตรเย็น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และยังเป็นการสืบสานประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม