แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ เปิดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา 4 เส้นทาง (คลิป)

เชียงใหม่ เปิดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา 4 เส้นทาง (คลิป)

27 กรกฎาคม 2023
550   0

Spread the love

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา 4 เส้นทาง สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยว

ที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ทั้ง เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน โดยการจัดเส้นทางเชื่อมโยงกันไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ประกอบการด้วย

เส้นทางที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเครื่องปั้นดินเผาล้านนา ศิลาดล เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย วัดมหาวัน และร้านอาหารดาวคะนอง จังหวัดลำพูน มิวเซียมลำปาง และเซลามิกธนบดี เส้นทางที่ 2 เส้นทางตามรอยผ้าซิ่นตีนจกและผ้าไหมยกดอก เนื่องในวาระชาตกาล 150 ปี ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาฯ เริ่มต้นจาก พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ผ้าโบราณสบันงา บ้านม่อนฝ้าย เชียงใหม่ สถาบันทอผ้าหริภุญชัยลำพูน วัดป่าแดด ลุมชนแม่แจ่ม เชียงใหม่ เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยธรรมยาตรา บารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย เริ่มจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่ วัดจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดต้นโชค วัดบ้านโฮ่งหลวง วัดดอยก้อม วัดป่าพูล วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน และเส้นทางที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ร้านอาหารอิสลามบ้านแม่แสะ บ้านจ่าโบ่ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด แม่ฮ่องสอน

 

ทั้งนี้เพื่อเปิดโลกการท่องเที่ยว ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มทางเลือกเข้าถึง รายละเอียด ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยได้ศึกษาสำรวจ รวบรวมข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ พร้อมกับระดมความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยว นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ผู้ประกอบการ ผู้แทนด้านสถาบันการศึกษา มัคคุเทศก์ สื่อมวลชน รวมถึงผู้สนใจ เพื่อจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนนา ใน 4 เส้นทาง