แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ชมความสวยงามมุมสูงของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ ชมความสวยงามมุมสูงของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

27 สิงหาคม 2023
692   0

Spread the love

พาชมความสวยงามมุมสูงของบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังคงการก่อสร้างในบางส่วน คาดว่าในกลางปี 2567 จะเสร็จสมบูรณ์ โดยนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้ สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกจุดภายในวัดฯ 

  พระพุทธมหาจักรพรรดิ 

เจดีย์ครอบรอบพระพุทบาทเมืองโยนก

พระพุทธบาทเมืองโยนก

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง