ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ครูบาน้อยมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ต้านภัยโควิด-19

เชียงใหม่ ครูบาน้อยมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ต้านภัยโควิด-19

12 พฤษภาคม 2020
794   0

Spread the love

ครูบาน้อย เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ต้านการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการที่ได้เกิดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปต้องหยุดการทำงานและให้อยู่บ้าน ตามประกาศของรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายไม่ให้ขยายออกไป ทำให้ประชาชนต้องขาดรายได้จากการไม่ได้ทำงาน เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการเลี้ยงชีพทุกวัน

ด้วยเหตุนี้ วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาน้อย เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ได้มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลชมภู อำเภอสารภี ที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

ทางมูลนิธิครูบาน้อย เตชะปัญโญ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา จึงได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป จำนวน 290 คน และมอบข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป สิ่งของเครื่องใช้ พร้อมปัจจัยอีก 1,000 บาท ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 39 คน และได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อย เตชะปัญโญ อุปถัมภ์) เพื่อผู้ป่วยและคนยากไร้ เพื่อรักษาผู้ป้วยให้มีคุณภาพ โดยมอบให้แก่ แผนกกายภาพบำบัด แผนกแผนจีน และแผนกแผนไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท