ข่าวทั่วไทย » น่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

น่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

24 พฤศจิกายน 2023
202   0

Spread the love

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดโครงการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 2 ณ ห้องดอกเสี้ยว ชั้น 1 โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ใน 5 ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สร้างการตระหนักรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อของภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังถือเป็นการลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานของผู้ดำเนินการด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาค ล่าสุดสัญจรขึ้นภาคเหนือ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสื่อ ได้แก่ ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์, นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม และ รองประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ,นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ อนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์, ดร.ตรี บุญเจือ อนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมงาน

ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อ ทำงานเชิงรุกในพื้นที่กับเครือข่าย ที่ผ่านมามีผู้ขอทุนราว 1,000 ราย งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขณะที่กองทุนสื่อ มีงบประมาณ 300 ล้านบาท จึงต้องพิจารณาโครงการฯ อย่างเข้มข้น ซึ่งสถานะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กรุ่นต่อไปก็เป็น Digital native เพราะความแรงและความเร็วของโลกเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ต่างกันคนในยุคก่อน ซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกัน เราโตมากับสื่อที่มันเป็นสื่อ Manual สื่อเก่า ซึ่งทุกวันนี้ใช้สื่อใหม่ โดยการสื่อสารที่รวดเร็ว มีทั้งผลกระทบด้านดีและด้านร้าย ด้านดีเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากัน ส่วนด้านร้าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประทุษวาจา ที่กำลังยกระดับไม่ใช่เพียงแค่การเป็นภาษาที่ร้าย ๆ อย่างเดียวแต่ว่าสามารถนำไปสู่การทำร้ายจากความเกลียดชังและยกระดับไปถึงการจะต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแตกจากกันไปเลย และเรื่องการหลอกลวง หลอกให้รัก เพื่อหวังผลอย่างอื่น กองทุนพัฒนาสื่อฯ พยายามทำเรื่องเหล่านี้ และพยายามมากที่จะเชื่อมเครือข่ายสื่อดีเข้าด้วยกัน งานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบกับเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคเหนือ ทุกท่านที่มาร่วมงาน ล้วนมีศักยภาพในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ เพื่อการขับเคลื่อนสังคม” จะจัดจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งต่อไปครั้งที่ 3: วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ภาคตะวันตกและภาคกลาง ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี, ครั้งที่ 4: วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ภาคตะวันออก ณ มณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี, ครั้งที่ 5: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี