ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คุณหมอสองสามี-ภรรยาผู้ใจบุญมอบที่ดินแปลงใหญ่เกือบ 30 ไร่ให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลยให้เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย (คลิป)

เชียงใหม่ คุณหมอสองสามี-ภรรยาผู้ใจบุญมอบที่ดินแปลงใหญ่เกือบ 30 ไร่ให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลยให้เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย (คลิป)

9 กุมภาพันธ์ 2024
5839   0

Spread the love

คุณหมอสองสามี-ภรรยาผู้ใจบุญ มอบที่ดินขนาด 29 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวาให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลยให้เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายสำหรับชาวตำบลสันปูเลยและอำเภอดอยสะเก็ด


เมื่อวันนี้ (09 กพ.67 )ที่โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานรับมอบที่ดินเพื่อการก่อสร้างจัดทำเป็นสวนสาธารณะในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ระหว่าง นายแพทย์อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์ และแพทย์หญิงผุสดี ลีลาวิวัฒน์ อายุ 76 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลย เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ซึ่งดินดังกล่าวทั้งหมดให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลย ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างหรือจัดทำเป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายสถานที่สำหรับส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬา หรือสถานที่อื่นใดสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้รวมถึงสถานที่สำหรับใช้ในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น และห้ามนำที่ดินดังกล่าวไปใช้สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยหรือการกระทำอย่างอื่นที่มีความหมายเดียวกันโดยการทำให้ขยะมูลฝอยสูญสิ้นไป ลดลง หรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม รวมทั้งห้ามมิให้มีการซื้อขายที่ดินตังกล่าวโดยเด็ดขาด

แพทย์หญิงผุสดี ลีลาวิวัฒน์ เปิดเผยว่า ตนเอง มีสายเจ้า ณ เชียงใหม่ อาศัยในพื้นที่นี้มาตั้งแต่เด็ก มีความผูกพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนหน้านั้นได้บริจาคเงินต่อเติมสร้างวัดบ้านป่าเสร้าและโรงเรียนบ้านป่าเสร้ามาต่อเนื่อง การมอบที่ดินส่วนตัวให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลยก็เพื่อที่จะได้ทางเทศบาลนำพื้นที่นี้มาจัดสร้างสถานที่ออกกำลังการให้กับชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่คนมีการออกกำลังกายน้อยลง โรคอ้วนโรคเบาหวานก็มากขึ้น อยากให้ชาวบ้านหันมาเดินและวิ่งกันมากกว่า จึงอยากจะสนับสนุนตั้งแต่เด็กเล็กๆ ให้รู้จักออกกำลังกายพอโตขึ้นจะได้ไม่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวาน ด้วยเหตุนี้ตนเองได้มอบที่ดินพื้นนี้ให้กับทางเทศบาลดังกล่าว

ด้านนายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันปูเลย กล่าวว่า สำหรับที่ดินที่ได้รับมอบในวันนี้เกือบ 30 ไร่ หาคิดเป็นมูลค่าของที่ดินน่าจะมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ นายแพทย์อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์ และแพทย์หญิงผุสดี ลีลาวิวัฒน์ ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้และก่อสร้างสิ่งต่างๆ ให้กับโรงเรียนและวัดบ้านป่าเสร้า จึงมีโอกาสได้คุณกับท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้ง 2 ท่าน และในวันนี้ก็ได้จัดพิธีมอบนโฉนดที่ดินให้กับทางเทศบาลฯ ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างจัดทำเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกำลังกายให้กับพี่น้องชาวบ้านตำบลสันปูเลยและตำบลใกล้เคียง โดยเทศบาลมีโครงการเรียบร้อยแล้วที่จะสร้างสนามกีฬามาตรฐาน จะสร้างสวนสุขภาพ จะสร้างโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์เด็กเล็กในอนาคต และจะสร้างสระวายน้ำในโครงการชราบำบัดในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย