ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีเตียวขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุดอยคำถวายเป็นพุทธบูชา เย็นวันที่ 29 พค.67 ปีนี้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เดินขึ้นดอย พร้อมจัดคิวไว้บริการขึ้นลงฟรี (คลิป)

เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีเตียวขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุดอยคำถวายเป็นพุทธบูชา เย็นวันที่ 29 พค.67 ปีนี้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เดินขึ้นดอย พร้อมจัดคิวไว้บริการขึ้นลงฟรี (คลิป)

9 พฤษภาคม 2024
248   0

Spread the love

วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีเตียวขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุดอยคำถวายเป็นพุทธบูชา เย็นวันที่ 29 พค.67 ปีนี้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เดินขึ้นดอย พร้อมจัดคิวไว้บริการขึ้นลงฟรี ในช่วงกลางคืนจัดการแสดง แสง สี เสียง มหรสพ และมอบของรางวัลผู้ที่มาร่วมงาน ส่วนในช่วงเช้าวันที่ 30 พค. จัดให้มีการสรงน้ำพระธาตุตลอดทั้งวัน

พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เจริญพรเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุดอยคำว่า ในวันที่ 29 พค.67 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ และวันที่ 30 พค. ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเหนือ ประเพณีของวัดพระธาตุดอยคำได้ยึดเอา 2 วันนี้ เป็นงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยคำ โดยวันที่ 29 พค.นั้น ก็จะมีประเพณีเดินขึ้นดอย แต่ในปีนี้ทางวัดจะไม่จัดเดินเป็นขบวน ทางวัดจะให้ประชาชนได้เดินขึ้นตามสบาย ไม่มีขบวนเหมือนปีที่ผ่านๆ มา แต่ขบวนสรงน้ำของเราจะตั้งอยู่บนลานของวัดพระธาตุดอยคำ จะไม่มีการแห่น้ำสรงเดินขึ้นบนดอยแล้ว

ส่วนการขึ้นลงขั้นทางวัดก็มีรถบริการรับส่งฟรี ขึ้นฟรีลงฟรี จึงขอเรียนเชิญให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน ส่วนมหรสพนั้น ก็จะมีเหมือนเดินทุกปี มีดนตรี มีฟ้อนรำต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทางวัดไม่ละวัฒนธรรมต่างๆ ส่วนวันที่ 30 พค. ก็จะเป็นพิธีสรงน้ำ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยคำ ประชาชนผู้ที่เดินทางขึ้นมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนวัดระธาตุดอยคำ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น พระธาตุดอยคำ สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ,หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

ปัจจุบันหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบานแล้ว เมื่อประสบความสำเร็จ ก็จะนำดอกมะลิมาแก้บน ส่วนภายในวิหารวัดพระธาตดอยคำก็ประดิษฐาน พระรอดหลวง อายุกว่า 1,300 ปี เป็นพระรอดหินทรายที่มีอายุเก่าแก่