ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตา และทอดผ้าป่าเพื่อนำไปพัฒนาวัด

เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตา และทอดผ้าป่าเพื่อนำไปพัฒนาวัด

7 กรกฎาคม 2024
189   0

Spread the love

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตา และทอดผ้าป่าเพื่อนำไปพัฒนาวัด เป็นการทำบุญเพื่อให้ญาติธรรมประชาชนได้ร่วมทำบุญเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการดำรงค์ชีวิตการทำมาหากินด้วยความสบายใจ

พระครูไพบูลธรรมนิเทศก์ จารุธรรมโม รองเจ้าคณะ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม (บ้านท่า) ผู้จัดการโรงเรียนพระปฏิยัติธรรมวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) 46 พรรษา อายุ 66 ปี นักธรรมเอก (น.ธ.เอก) นิมนต์พระสงฆ์ 69 รูป ทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตา และทอดผ้าป่าเพื่อนำไปพัฒนาวัด

ทั้งนี้เป็นการทำบุญเพื่อให้ญาติธรรมประชาชนได้ร่วมทำบุญเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการดำรงค์ชีวิตการทำมาหากินด้วยความสบายใจ ใช้ น้ำ เป็นหลัก เป็นนัยของการชำระล้างให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส และเป็นศิริมงคลกับชาวบ้านญาติธรรมเชื่อว่าเมื่อได้ร่วมบุญแล้วจะได้รับพรเป้นศิริมงคลกับผู้ร่วมบุญ การทำงานประกอบอาชีพต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวล้านนามาโดยตลอด

วัดสุปัฏนาราม(บ้านท่า) ได้เริ่มก่อตั้งสร้างโดยประชาชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2465 และได้พัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา102 ปี โดยมีพระครูไพบูลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะ อำเภอไชยปราการ เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันได้พัฒนาวัดให้เจริญมาโดยตลอดทั้งทางด้านอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านจิตใจให้กับญาติธรรมคณะศรัทธาพร้อมกันมา ทางวัดมีความพร้อมแทบทุกด้าน ที่สำคัญเจ้าอาวาสท่านจะเข้มงวด พื้นที่วัดจะห้ามนำอบายมุขต่างๆเข้ามา ในบริเวณวัดถือปฏิบัติมาตลอด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินวัตรไตรโลกนาถ พระพุทธบารมีศรีไชยปราการ(พระพุทธสิงหิ) ที่เป็นที่เคารพศรัทธากับญาติธรรม

วันนี้ได้มี ดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการพร้อมคณะเป็นประธานญาติธรรม และนายสุชาติ บัวคำ อดีต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ตลอดจนนายศุภกิจ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 บ้านท่า คนใหม่ พร้อมทั้งนายนวล ชัยธง อดีตผู้ใหญ่บ้าน นำญาติธรรมร่วมในพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลกับทุกคนในครั้งนี้มีญาติธรรมเข้าร่วมมากกว่า1,000คน มีคนใจบุญมาร่วมโรงทานมากมายนำอาหารคาวหวานมาเลี้ยงผู้มาร่วมทำบุญในวันนี้