ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านสันมะเกี๋ยงได้เฮ รัฐจัดงบฯ3.3ล้านสร้างประปาระบบ ป๊อกแทงค์

เชียงใหม่ ชาวบ้านสันมะเกี๋ยงได้เฮ รัฐจัดงบฯ3.3ล้านสร้างประปาระบบ ป๊อกแทงค์

18 กรกฎาคม 2020
1465   0

Spread the love

ชาวบ้านสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ได้เฮ รัฐบาลจัดงบประมาณ 3.3 ล้านบาท ดำเนินโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หรือแบบ ป๊อกแทงค์ ชาวบ้านกว่า 120 หลังคาเรือนจะได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด


นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เดินทางมายังวัดสัมมะเกี๋ยง ตำบลสำราษราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) บ้านสันมะเกี๋ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 งบกลาง (งวดที่ 1)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล คืบหน้ากว่าร้อยละ 70 ยืนยันเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการบนพื้นที่ของวัดสันมะเกี๋ยง โดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและคณะทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มหาเถรสมาคมทำหนังสือยืนยันการอนุญาตให้ใช้พื้นที่วัดในการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งมีชาวบ้านสัมมะเกี๋ยงเดินทางมาดูการดำเนินงาน และรับมอบถุงยังชีพกับพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง


ด้านนายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราษราษฏร์ เปิดเผยว่า สิ่งที่เทศบาลตำบลสำราษราษฏร์ และพี่น้องชาวบ้านสันมะเกี๋ยงได้รับการอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ถือว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นปรากฏการณ์ในการเข้าถึงประชาชนในการดูและเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องชาวบ้าน เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านบริโภคน้ำสนิม ในหมู่บ้านชนบทประปาหมู่บ้านมาไม่ถึง ประปาหมู่บ้านที่ผ่านมาใช้ตามมีตามเกิดตามสภาพ การบำรุงรักษาการทำได้ยากเพราะระบบท่ออยู่ใต้ดิน ถังเก็บน้ำรั่วซึมหรือมีเชื้อโรคเจือปนก็ไม่ทราบ ระบบป๊อกแทงค์รุ่นใหม่ของรัฐบาลก็มั่นใจในคุณภาพ หากเกิดการรั่วซึมมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถสองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันดับแรก อันดับที่สองคุณภาพก็ได้รับการยอมรับในสากลก็ถือว่าคงจะมาช่วยพี่น้องชาวบ้านสันมะเกี๋ยงและชาวตำบลสำราษราษฏร์ได้อย่างใหญ่หลวง ตนเองก็ดีใจกับพี่น้องชาวบบ้านที่ได้รับป๊อกแทงค์ของรัฐบาลในครั้งนี้ ที่จะได้อุปโภคและบริโภคน้ำสะอาด เพื่อวถีชีวิตลากหญ้าแบบเราจะได้ดีขึ้น

พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เจริญพรว่า แทงค์น้ำผลิตน้ำประปาแบบ ป๊อกแทงค์ เป็นระบบใหม่ เป็นนวัตกรรมล่าสุดของประเทศไทย ซึ่งบ้านสันมะเกี๋ยง ชาวบ้านมีปัญหาในการใช้น้ำเพราะว่าน้ำเป็นสนิมตกตะกอน ทำให้สกปรกไม่สามารถจะบริโภคได้ ได้แต่อุปโภคคือใช้อาบล้างสิ่งของไม่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ สาเหตุเพราะว่าประปาหมู่บ้านสันมะเกี๋ยงสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยกรมอนามัย มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแล ระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมตามสภาพกาลเวลา ทางวัดกับผู้ใหญ่บ้านสันมะเกี๋ยงได้พูดคุยกัน เรื่องงบประมาณในส่วนของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน จึงได้เสนอยื่นเรื่องการทำระบบ ป๊อกแทงค์ เป็นระบบประปาที่สามารถอุปโภคและบริโภคได้ และได้รับการอนุมัติงบฯ จำนวน 3,300,000 บาท เพื่อจะมาสร้างประปาหมู่บ้านแทนของเดิม ซึ่งระบบป๊อกแทงค์ จะเป็นการกรองน้ำจากด้านล่างขึ้นแทงค์ด้านบนปล่อยน้ำดีลงไปสู่บ้านเรือนชาวบ้าน ขณะที่ระบบเก่าจะเป็นการดูดน้ำจากด้านล่างขึ้นไปกรองด้านบนแทงค์เมื่อเกิดปัญหาก็จะซ่อมแซมได้ยาก

พระครูปลัดทวีวัฒน์ เจริญพรอีกว่า ระบบป๊อกแทงค์ ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล วัดสันมะเกี๋ยงถือได้ว่า ได้รับงบประมาณเป็นแห่งแรกของทางภาคเหนือ การก่อสร้างก็ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เหลือเวลาการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กว่าวัน ที่ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำจากป๊อกแทงค์ น้ำประปาที่สะอาด และหลายคนก็สอบถามว่า ทำไมต้องสร้างป๊อกแทงค์ภายในวัดสันมะเกี๋ยง ซึ่งบ้านสันมะเกี๋ยงไม่มีพื้นที่สาธารณะและมีข้อจำกัดว่า ต้องสร้างใกล้กับที่ประปาหรือแหล่งน้ำดิบเดิมจะสูบน้ำขึ้นมาได้ง่าย จึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในวัด บางคนสอบถามมาว่า ไม่กลัวแทงค์น้ำจะมาบังทัศนียภาพภายในวัดหรือ บังก็บังแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านสำคัญกว่าความงดงาม แต่ถ้าพี่น้องชาวบ้านได้อยู่ดีกินดี ก็จะมีกำลังใจกำลังในการพัฒนาวัดกลับคืนมา

ที่ผ่านมา พระของวัดสันมะเกี๋ยง ต้องเป็นผู้ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำแบบเก่าทุกวัน