ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ วัดสันทราย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา

เชียงใหม่ วัดสันทราย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา

27 กรกฎาคม 2020
905   0

Spread the love

วัดสันทราย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนา สร้างงานสร้างรายได้สู้ภัยโควิด-19

ที่วัดสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง พระครูธรรมธรนิธิศ หรือพระครูบาบุญเนธฐ์ สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดสันทราย พร้อมกับพระครู สังฆรักษนนธภัฎฐ์ สิรินฺธโร และนายอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวอำไพ คำไชย ในนามตัวแทนวัดสันทราย พร้อมพ่อครูศิริพงษ์ วงค์ไชย ประธานชมรมกวีล้านนา นักค่าวภาคเหนือ และกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอหางดง คณะซอรวมศิลปินล้านนา ข้าราชการประชาชนและเยาวชนทั้งหมดได้ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนา โดยใช้สถานที่ภายในวัด การเรียนรู้วรรณกรรมด้านต่างๆ เช่น เรียนค่าว เรียนซอ และเรียนทำเครื่องสักการะล้านนา รวมทั้งทำอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ ปลูกผัก จักรสาน และทำไส้อั่ว ทำจิ้นส้มหรือแหนม และน้ำยาล้างจาน และอื่นๆอีกจำนวนมาก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 ด้วย.


วัดสันทรายได้ร่วมกับ สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ และชมรมกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือร่วมเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว จากที่ทางวัดสันทรายได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนามาอย่างต่อเนื่อง ใช้สถานที่วัดเป็นที่ตั้งสำนักงานชมรมกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือมาก่อนหน้านี้แล้ว และวันนี้จึงเปิดศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนา ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสืบสานวรรณกรรมพื้นบ้านชนิดต่างๆ ให้แพร่หลายสืบทอดต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น ให้บุตรหลานได้ศึกษาเรียนรู้ให้มีองค์ความรู้ด้านวรรณกรรมในสาขาต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านควรค่าในการอนุรักษ์มิให้สูญหาย

ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ยังมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครอง ต่อยอด สร้างสรรค์ สืบสานวรรณกรรมค่าวและซอ พัฒนาการแสดงให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาบทบาทของศิลปินให้เป็นที่ยอมรับกับสาธารณชน และให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดการแสดงแก่ศิลปินและผู้ที่มีความสนใจ ที่สำคัญต้องส่งเสริมการตลาดของงานการแสดง เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของอาชีพทางวรรณกรรมพื้นบ้านดังกล่าว คือค่าว และซอ และฝึกประกอบอาหารให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย


ในการเปิดงาน ได้เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนา ได้ตกแต่งป้ายเปิดงานด้วยการสานใบมะพร้าวสวยงามมาก เป็นงานศิลปะที่สร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง หลังจากเปิดงานได้มีการจัดหากองทุนโดยตั้งกองผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนา ท่านใดมีจิตกุศลร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกวัน

ตลอดทั้งวันมีงานบรรเลงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาจากเยาวชน และการแสดงซอจากสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอแสดงให้ประชาชนได้ชม ส่วนประชาชนและเยาวชนผู้สนใจที่จะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ด้านการแต่งค่าว เรียนรู้ซอ ร่วมทั้งการประกอบอาหารและเรียนการทำน้ำยาล้างจานและอาชีพอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 084-9722838 ได้ทุกวันที่ศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้านล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้าน เครื่องสักการะล้านนาวัดสันทราย อ.หางดง จ.เชียงใหม่.