ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ประชาชนหลายพันคนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระธาตุดอยสะเก็ด(คลิป)

เชียงใหม่ ประชาชนหลายพันคนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระธาตุดอยสะเก็ด(คลิป)

3 ตุลาคม 2020
818   0

Spread the love

ชาวอำเภอดอยสะเก็ดหลายพันคน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พระสงฆ์ 99 รูป เดินลงบันไดนาครับบิณฑบาตร

เช้าวันนี้ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานทำบุญตักบาตเทโวโรหณะ บริเวณบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ซึ่งมีประชาชนหลายพันคนต่างมาปูเสื่อรอเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่เช้าระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ซึ่งพระสงฆ์ 99 รูป จะเดินลงมาจากบันไดนาคโดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะ อ.ดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นพระธานสงฆ์


สำหรับการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องจากเป็นวันสำคัญ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ อรุตนะสัมมาสัมโพธิญาณ ในพรรษาที่ 7 จึงเสด็จขึ้นไป แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ที่สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่แสดงธรรมอยู่ 1 พรรษา โปรดพระพุทธมารดา และทวยเทพเทวาแล้ว


หลังจากออกพรรษา คือ วันแรม 1ค่ำ พระองค์จะเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนั้นด้วยพุทธะปาฏิหาริย์ จึงบันดาลให้ ไตรโลกธาตุ ก็คือโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และอบายโลก ได้เกิดการมองเห็นกันและกัน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ พุทธปาฏิหาริย์อย่างยิ่ง ด้วยความกตัญญูกตเวที ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมีต่อพระพุทธมารดา หลังจากที่ได้สวรรค์คตไปแล้ว ได้นำพระอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งยวด ขึ้นไปแสดงธรรมโปรด หลังออกพรรษาจึงเสด็จลงมาให้ชาวประชาได้ร่วมทำบุญ ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นการทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ถือว่า วันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเชิดชูบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อ เป็นการให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญกัน

DCIM/100MEDIA/DJI_0030.JPG