แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์พร้อมกลับมาเปิดให้เข้าชมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์พร้อมกลับมาเปิดให้เข้าชมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

23 มกราคม 2021
1050   0

Spread the love

สวนพฤกษศาสตร์พร้อมกลับมาเปิดให้เข้าชมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสูงสุด 1,550 คน ต่อช่วงเวลา โดยสวนพฤกษศาสตร์ฯ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จุดล้างมือ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเน้นย้ำสุขลักษณะอาคารสถานที่ทุกจุดให้บริการ

นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ

ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจและสุขใจที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ยังเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบ NewNormal นักท่องเที่ยวต้องต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เว้นระยะห่างทุกจุดที่ให้บริการแต่ละจุดบริการจะมีการนำเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ ให้ได้ล้างมือบ่อยก่อนจะเข้าไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆ


นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเน้นย้ำสุขลักษณะอาคารสถานที่ทุกจุดให้บริการ ที่สำคัญสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสูงสุด 1,550 คน ต่อช่วงเวลา