ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ทหารร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟ

เชียงใหม่ ทหารร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟ

27 มกราคม 2021
561   0

Spread the love

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

พล.ต. สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.บส.ชน. นำเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสุนัขทหาร- ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟขบวนรถไฟหมายเลข 14 เชียงใหม่ – กรุงเทพ เพื่อตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฏหมาย ยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนกับสัมภาระ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการยกระดับและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันมิให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียง เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลงพื้นที่ไปไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย สำหรับปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 ถึง ม.ค. 64 ปีนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย และ พะเยา ทั้งหมดจำนวน 30 แห่ง ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไร