ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ วัดสันมะเกี๋ยงจัดทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือรับปีใหม่จีนและวันวาเลนไทน์

เชียงใหม่ วัดสันมะเกี๋ยงจัดทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือรับปีใหม่จีนและวันวาเลนไทน์

13 กุมภาพันธ์ 2021
2850   0

Spread the love

วัดสันมะเกี๋ยงเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญไถ่ชีวิตแม่กระบือท้องแก่ และร่วมบริจาคซื้อโลงศพให้กับผู้
ยากไร้ เนื่องในวันปีใหม่จีน 13 กุมภาพันธ์ และวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เปิดเป็นสิริมงคลกับตนเอง และ
ครอบครัว

ที่วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราษราฏษร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้ศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันปีใหม่จีน 13 กุมภาพันธ์ และวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เปิดเป็นสิริมงคลกับตนเอง และครอบครัว เนื่องจากเป็นกระบือท้องแก่อายุประมาณ 5 ปี ที่ทางวัดได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์พระ-เณรพระ-เณร วัดสันมะเกี๋ยงได้นำมาเลี้ยงไว้ภายในวัดโดยตั้งชื่อให้ว่า นุชจรี เป็นควายที่เชื่อง ซึ่งก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมากราบไหว้ ไอ้ไข่ วัดสันมะเกี๋ยงทราบข่าว ต่างพากันมาร่วมบริจาคเงินช่วยไถ่ควายตัวนี้โดยสังเกตุว่า เจ้านุชจรีมีน้ำตาไหลออกมา


ด้านพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง เจริญพรว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันดี เป็นวันเริ่มต้นของชาวไทยเชื้อสายจีนและวันพรุ่งนี้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันลาเลนไทน์ ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก ความรักในมุมมองของศาสนาพุทธนั้น กล่าวว่า ความรักคือความทุกข์ รักน้อยทุกข์น้อย รักมากทุกข์มาก ไม่รักเลยไม่ทุกข์เลย ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ หากแต่คำกล่าวนี้ แท้จริงไม่ได้สื่อความว่าไม่ให้คนเรารักกันแต่ความรักที่ให้แก่กันจะต้องเป็นความรักที่มอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจ อย่างมีเมตตา ไม่คิดยึดติดในอารมณ์ รูป รสกลิ่น เสียงหรือความรู้สึกต่อความรักนั้นๆ การแผ่เมตตาก็ถือเป็นความรักรูปแบบหนึ่ง

เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นปี 2564 นี้ทางวัดสันมะเกี๋ยงจึงได้ทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ เป็นการมอบความรัก ความห่วงหาความอาทร และวันนี้ทางวัดสันมะเกี๋ยงก็ได้ทำการไถ่ชีวิตแม่ความหรือว่า กระบือที่ท้องแก่ คาดว่าอีกไม่กี่วันจะตกลูก ซึ่งมีกำหนดทำการฆ่าในวันนี้ (13 กพ) ทางวัดจึงได้รวบรวบเงินจากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมกันไถ่ชีวิตของแม่กระบือตัวนี้ให้รอดพ้นจากการตายด้วยความรักความเมตตาต่อสัพสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยกัน


ดังนั้นทางวัดสันมะเกี๋ยงก็ขอเจริญพรกับทางญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มีจิตใจ มีความรัก ความเมตตาร่วมทำบุญในเดือนแห่งความรัก ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือและบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ เพราะว่าทางวัดสันมะเกี๋ยงได้ตั้งกองทุนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ไถ่ชีวิตให้รอดพ้นความตาย ในความอุปถัมภ์วัดสันมะเกี๋ยง ที่บ้านน้ำแพร่ อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ดูแลสัตว์ที่เราได้ไถ่ชีวิตไว้เป็นโค-กระบือกว่า 60 ตัว และอีกกองทุนก็คือ กองทุนบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร่ ทั่วทุกสารทิศจะได้ร่วมกันมาทำบุญในโอกาสนี้ จึงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญ ณ โอกาสนี้

สำหรับความรักในมุมมองของศาสนาพุทธนั้น กล่าวว่า ความรักคือความทุกข์ รักน้อยทุกข์น้อย รักมากทุกข์มาก ไม่รักเลยไม่ทุกข์เลย ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ หากแต่คำกล่าวนี้ แท้จริงไม่ได้สื่อความว่าไม่ให้คนเรารักกันแต่ความรักที่ให้แก่กันจะต้องเป็นความรักที่มอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจ อย่างมีเมตตา ไม่คิดยึดติดในอารมณ์ รูป รสกลิ่น เสียงหรือความรู้สึกต่อความรักนั้นๆ การแผ่เมตตาก็ถือเป็นความรักรูปแบบหนึ่ง

ศาสนาพุทธแบ่งความรัก (ปิยัง) เป็น 4 อย่าง คือ
1. สิเนหา ความรักที่เกิดจากความต้องการทางเพศหรือลุ่มหลงเทิดทูน
2. ปิยะ ความรักที่เกิดจากสัญชาติญาณหรือความรักในเครือญาติ
3. เปมัง ความรักที่เกิดจากความผูกพัน และช่วยเหลือกันมา
4. เมตตา ความรักที่เกิดจากการฝึกให้คุณธรรมเกิดมีขึ้นในจิตใจให้รักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัว

พุทธศาสนา จึงสอนเรา ให้รู้ว่า…
ความรัก เป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความรัก เป็นทุกข์..เพราะพอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรารับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ ก็ทุกข์
ความรัก เป็นอนัตตา คือไม่มีตัวตนที่แน่นอน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นเอง
จนสามารถกล่าวได้ว่า สิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้…คือความไม่แน่นอนนั้นเอง.

สำหรับวัดสันมะเกี๋ยง เป็นวัดที่ได้นำ ไอ้ไข่ จากวัดสระสี่มุม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาประดิษฐานให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้มากราบไหว้ขอพร ไม่ต้องเดินทางไปยังภาคใต้ ซึ่ง
ไอ้ไข่วัดสันมะเกี๋ยงมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มากราบไหว้ขอในสิ่งที่ต้องการเมื่มสมหวังก็จะเดินทางกลับมาแก้บน
และจุดประทัด