แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สู้วิกฤตปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยว

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สู้วิกฤตปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยว

11 มีนาคม 2020
862   0

Spread the love

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สู้วิกฤตปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเน้นย้ำเรื่องความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ซู อควาเรียมรับมือกับช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วยการปรับลดราคาบัตรเข้าชม เพื่อหวังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดน้อยลง แต่ทางอควาเรียมยังมีนักท่องเที่ยวเป็นคนในพื้นที่และชาวต่างชาติอื่น ๆ จึงถือโอกาสนี้ ทำโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คนมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น


คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียมจึงเห็นว่าการปรับลดราคาบัตรเข้าชมให้ถูกลง จะช่วยทำให้ความซบเซาของธุรกิจการท่องเที่ยวมีการกระเตื้องขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังมิได้ปล่อยปละเละเลยในเรื่องการทำความสะอาด และทำการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและบ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าชมอควาเรียม โดยมีการทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จนปัจจุบันก็ยังคงทำอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ