ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564

เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564

14 มีนาคม 2021
958   0

Spread the love

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564 – 2565 และผลการโหวต นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ได้เป็นประธานหอการค้าเชียงใหม่ สมัยที่ 23


ที่โรงแรมแชงกรี-รา ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการกว่า 900 แห่งเป็นสมาชิก จากนั้นมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าประจำปี 2564 – 2565 แทนนาย วโรดม ปฎิกานนท์ ประธานหอการค้า ที่หมดวาระลง โดยมีสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจมาจากหลากหลายอาชีพ ลงสมัครจำนวน 39 คน แต่ภายหลังมีการถอนตัวไป 5 คน เหลือลงสมัครแค่ 34 คน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง และมีการนับคะแนนที่ได้สูงสุด ให้เหลือจำนวน 31 คน ได้เป็นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 – 2565

แต่ละคนมีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ และเป็นคนรุ่นใหม่ บางคนเป็นทายาท นักธุรกิจ 100 – 10000 ล้าน มีทั้งเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโทเพื่ออาสาเข้ามาบริหารงานให้มีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเมื่อได้คณะกรรมการจากการเลือกตั้ง

จากนั้นได้มีการโหวต ประธาน ซึ่งผลการโหวต นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ นักธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ได้เป็นประธานหอการค้าเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564 – 2565