แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ วัดสันมะเกี๋ยงเตรียมจัดงาน บวชบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน หรือประเพณีปองส่างลอง ประจำปี 2564

เชียงใหม่ วัดสันมะเกี๋ยงเตรียมจัดงาน บวชบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน หรือประเพณีปองส่างลอง ประจำปี 2564

31 มีนาคม 2021
1578   0

Spread the love

วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน บวชบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน หรือประเพณีปองส่างลอง ประจำปี 2564

กำหนดการบวชบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (ส่างลอง)วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 17.00 น.ปลงผมนาค

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 06.30 น. อาบน้ำเงิน น้ำทอง (ตามธรรมเนียมไทใหญ่)
-แต่งชุดส่างลอง
-บวชนาค


เวลา 07.00 น. พิธีป้อนข้าว 12 อย่าง (ตามธรรมเนียมไทใหญ่)
เวลา 08.00 น. พิธีแห่ขบวนส่างลอง
เวลา 09.00 น. มัดมือนาค
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00น. พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับงานประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและมีความเชื่อว่าจะได้รับบุญกุศลจากการบวชสามเณร การจัดงานมีขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยชาวบ้านจะตกลงกันกำหนดวันนัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรียนพร้อมๆ กัน มีการประดับประดาผู้ที่จะบวชด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงาม และประกอบพิธีบวชตามวัดที่เจ้าภาพศรัทธา