ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ลูกชาวนา นำผู้บริหาร พนักงาน ลงแขกปลูกข้าวแบบนิวนอมอล

เชียงใหม่ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ลูกชาวนา นำผู้บริหาร พนักงาน ลงแขกปลูกข้าวแบบนิวนอมอล

9 สิงหาคม 2021
1041   0

Spread the love

นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ลูกชาวนา นำผู้บริหาร พนักงาน ลงแขกปลูกข้าวแบบนิวนอมอล ในพื้นที่ 4 ไร่ เพื่อนำผลผลิตไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและนักเรียน ที่ยากจนในพื้นที่ หรือ ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

นายลักษ บุญชละ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงานกองคลัง พนักงานกองเกษตร พนักงานกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่สำนักปลัด พนักงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงแขก ถอนต้นกล้าข้าว และปลูกข้าว แบบโบราณ ในพื้นที่ 4 ไร่ โดยมีการแบ่งกลุ่มไม่เกิน 10 คน ลงปลูกข้าวในแปลงนาและมีการเว้นระยะห่าง แบบนิวนอ มอล ตามาตรการทางสาธารณสุข บริเวณแปลงนาบ้านชาวนาน้อย บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อที่จะนำผลผลิตข้าวเปลือก ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาน 2564 คาดว่าจะได้ข้าวเปลือกประมาณ 3,000 กิโลกรัม และนำไปสีเป็นข้าวสาร ก็จะเหลือข้าวสารประมาณ 1,500 กิโลกรัม


ทั้งนี้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และเด็กนักเรียนที่ยากจน ในที่ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และยังเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การปลูกข้าวดำนา ซึ่งนับวันจะเหลือน้อย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ที่นาข้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรเกือบหมด เหลือเพียง ตำบลสันผีเสื้อ ที่ยังมีการทำนาแบบดั่งเดิม แต่เหลือน้อยเต็มที และค่อยหมดไปจากความเจริญของเมือง