แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพงพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักผ่อนหลังปิดช่วงโควิด-19

เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพงพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักผ่อนหลังปิดช่วงโควิด-19

22 กันยายน 2021
1472   0

Spread the love

น้ำพุร้อนสันกำแพงพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักผ่อนอีกครั้ง หลังจากคัสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพง มีพนักงานของน้ำพุร้อนรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ขณะนี้การแพร่ระบาดที่ผ่านมากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว สามารถมาเที่ยวชมพักผ่อนได้ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว หลังจากที่ประสบปัญหาชาวบ้านและพนักงานของน้ำพุร้อนสันกำแพง ติดเชื้อโควิด-19 จนปิดให้บริการน้ำพุร้อนสันกำแพงรวมไปถึงปิดหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 ,4,7,8 ตำบลสหกรณ์ แต่ล่าสุดทางน้ำพุร้อนสันกำแพง ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว โดยบรรยากาศยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแต่ไม่มากเหมือนที่ผ่านมา จัดพื้นที่สำหรับให้แช่เท้าน้ำอุ่น และสามารถให้ต้มไข้ต้มได้เหมือนเดิม ซึ่งอุณหภูมิบริเวณบ่อน้ำพุน้ำสูงถึง 105 องศาเซลเซียส

นางสาวผ่องนภา มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์น้ำพุร้อนสันกำแพงเปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ทางน้ำพุร้อนสันกำแพงได้เปิดให้บริการแต่นักท่องเที่ยวแล้วตามปกติ แต่จะปิดบริการเพียง 2 ส่วนนั้นก็คือ ส่วนบริการน้ำแร่แช่อาบ และบริการสระว่ายน้ำ ส่วนพื้นที่สระแช่เท้าก็เปิดให้บริการตามปกติแต่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปแช่ทั้งตัว เว้นระยะห่างและจะมีจุดให้ล้างมือ บังคับให้นักท่องเที่ยวใส่แมสตลอดเวลาขณะที่เข้าใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวัน

ประชาสัมพันธ์น้ำพุร้อนสันกำแพง กล่าวอีกว่า ในส่วนพนักงานของน้ำพุร้อนสันกำแพงก็ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ทุกคนได้รับการฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จึงขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำพุร้อนสามารถให้บริการเป็นพื้นที่ปลอดจากเชื้อโรคโควิด-19