ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คนไทยเชื้อสายจีนมอบเครื่องกันหนาวและแมสป้องกันโควิด-19

เชียงใหม่ คนไทยเชื้อสายจีนมอบเครื่องกันหนาวและแมสป้องกันโควิด-19

8 ธันวาคม 2021
767   0

Spread the love

คนไทยเชื้อสายจีนมอบเครื่องกันหนาวแมสป้องกันโควิด 6 ธันวาคม 2564

สมาคมไทยจีนยูนาน โดยคนไทยเชื้อสายจีน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แผ่นดินไทย ที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และต้องการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส ตามนโยบายรัฐบาลให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาวนี้เพราะอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ 8 องศา


ทางสมาคมไทยจีนยูนาน และกลุ่มโยโกแอนด์ตงหมิงผู้ค้าผลไม้ส่งออกจีน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันจัดหาสิ่งของเพื่อต้านภัยหนาว และป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 จัดหาผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว ชุดกีฬานักเรียน อาหารแห้ง ข้าวสาร พร้อมทั้งแมส ป้องกันการติดเชื้อแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนในพื้นที่บ้านสินชัย, บ้านอรุโณทัย ,บ้านป่าเกี๊ยะ ,บ้านผาแดง, บ้านถ้ำง๊อบ, โรงเรียนบ้านสินชัย, โรงเรียนบ้านสินวนา, โรงเรียนอรุโณทัย ,โรงเรียนบ้านหลวง, โรงเรียนบ้านคุ้มฯ และให้กับนักเรียนโรงเรียนจีนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย


วันนี้ได้มอบเพื่อให้แก้ปัญหาไปก่อนจำนวน 5,000 ชุด ซึ่งจริงๆมีนักเรียนอยู่หลายหมื่นคน ยังจะจัดหาเพิ่มอีก 10,000 กว่าชุดเพื่อให้ครบทุกโรงเรียนและหมู่บ้านที่ขาดแคลนต่อไป ซึ่งจะมีเด็กนักเรียนและประชาชนหลายชนเผ่าที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งทางกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนโดยสมาคมไทยจีนยูนานได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แผ่นดินไทยที่ได้อาศัยอยู่กันมาตามแนวชายแดนไทย ได้ศึกษาเล่าเรียน และช่วยเป็นกันชนให้กับประเทศไทยร่วมต่อต้านระบอบคอมมิวนิสร่วมกับรัฐบาลไทย จนประเทศแผ่นดินไทยได้เป็นประเทศประชาธิปไตยถึงทุกวันนี้ และได้รับสัญชาติไทยเท่าเทียมกับประชาชนไทยตราบทุกวันนี้

นายการันต์ อภิฤดีทองคำ นายกสมาคมไทยจีนยูนาน นายยงยุทธ แซ่ปั่น นางสาวกฤษชนก แซ่ปั่น นางสาวอาทิตยา แซ่ปั่น ตัวแทนกลุ่มโยโกแอนด์ตงหมิงผู้ค้าผลไม้ส่งออกจีน ได้นำสิ่งของทั้งหมดโดยมามอบให้กับหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนในวันนี้โดยมี อสม. บ้านสินชัย มาทำการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมรับมอบในวันนี้ซึ่งผู้ที่มารับมอบเป็นประชาชนเยาวชนที่ปลอดเชื้อโควิด ไม่ให้เกิน 100 คน มาเป็นตัวแทนทำการรับมอบแล้ว จะให้กรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ทำการแจกให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านใน 3 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายต่อไป มีทหารจากกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4 กองกำลังผาเมือง และ ชรบ บ้านสินชัยได้มาช่วยจัดสิ่งของเพื่อมอบให้กับตัวแทนวันนี้