ข่าวทั่วไทย » น่าน ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ บก.คฟป.ทภ.3 สน.ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

น่าน ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ บก.คฟป.ทภ.3 สน.ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

21 ธันวาคม 2021
653   0

Spread the love

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตามแนวทางของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า

พล.ต.คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และประชาชนจิตอาสา ได้เข้าให้ความรู้เรื่องไฟป่าหมอกควัน แก่ประชาชน บ.ดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จังหวัดน่าน จำนวน 20 คน ที่สนามชุมชนหมู่บ้านดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และแนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวของตนเองได้ทราบ

ขณะที่ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 34 เข้าพบประธานชมรมทหารกองหนุน ต.ท่าวังทอง และ ผญบ. ม.5 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา เพื่อขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ให้ประชาชนใน พื้นที่

นอกจากนี้ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดย กองร้อยทหารราบที่ 1742 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อสร้างป่าเปียกในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันไฟป่า หมอกควัน ที่ บริเวณ ฐานปฏิบัติการป่าแปก ต.ป่าแปก อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 21 ธ.ค.64 เช้านี้ พบว่า PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23 – 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 30 – 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 23 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้ พบเกิดจุดความร้อน 51 จุด ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน