ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลง กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดภัย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาดและเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12

เชียงใหม่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลง กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดภัย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาดและเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12

23 ธันวาคม 2021
560   0

Spread the love

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดภัย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาดและเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565


ที่สวนดอกไม้ สตาร์ไลด์การ์เด้น เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นาย ประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา รองศาตราจารย์ วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางศรีนวล ทองเหลือง ประธานกลุ่มเกษตรกรพืชปลอดภัย และพยานอีก 3 คน ร่วมลงนามบันทึกและเปิดตัวโครงการ เมืองแกนแบรนด์ Project project เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาพืชผลทางการเกษตร ให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายๆ โดยการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น และ Line Shop เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการผลิตสินค้า การเกษตรพืชปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สินค้าทางการเกษตร และเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยมีเกษตรกรพื้นเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ เมืองแกรนด์แบนรด์ ในตำบลอินทขิล เขต 1 และเขต 2 จำนวน 10 หมู่บ้าน 20 ชุมชน และตำบลช่อแล 6 หมู่บ้าน 7 ชุมชน

โอกาสเดียวกัน ทางนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มอบรางวัลให้กับ ผู้ที่ชนะการประกวด ตราสัญลักษณ์เมืองแกนแบรนด์ เป็นรางวัลชมเชย 3 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน สัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กาแล หมายถึงสัญลักษณ์แสดงความเป็นท้องถิ่น ต้นข้าวอินทรีย์ ใบตองใบชา สื่อถึงผลผลิตทางการเกษตร พระอาทิตย์และแสงประกาย หมายถึงแทนการดูแลเอาใจใส่ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และยังเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และการประกวดนางสาวแม่แตง ครั้งแรก