แหล่งท่องเที่ยว » น่าน กองกำลังผาเมืองชวนเที่ยวฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสู้รบในอดีต

น่าน กองกำลังผาเมืองชวนเที่ยวฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสู้รบในอดีต

24 ธันวาคม 2021
965   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองชวนเที่ยวฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสู้รบในอดีต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมื่อ 50 ปีก่อนเคยเป็นฐานปฏิบัติการของ กองพันทหารราบที่ 3 สมรภูมิการสู้รบในอดีต ระหว่างทหารไทยกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2514 สนามเพลาะและ แนวกับระเบิด เป็น สิ่งที่หลงเหลือจากการต่อสู้ จนทำให้เกิดความสูญเสียทหารไทยผู้กล้า จำนวน 17 นาย (นายทหารสัญญาบัตร 2 นาย, นายทหารประทวน 4 นาย, ทหารกองประจำการ 11 นาย) และมีทหารบาดเจ็ดอีก 31 นาย ส่วนผู้ก่อการร้าย เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 30 คน และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การต่อสู้ในครั้งนั้น ฝ่ายทหารไทยสามารถรักษาฐานปฏิบัติการแห่งนี้ไว้ได้
ในปี 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขณะนั้น ทรงเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบในยุทธภูมิห้วยโก๋น ได้เสด็จฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋นเก่า พร้อมทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาบทเรียนจากการรบ ซึ่งต่อมากองพลทหารม้าที่ 1 กองกำลังผาเมือง และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋นเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร เพื่อเป็นกรณีศึกษาบทเรียนจากการรบในอดีต และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2542 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิด

ในปีนี้กองกำลังผาเมืองได้มีการปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋นเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้งที่มีชีวิตอีกครั้ง โดยได้นำกำลังทหารจาก กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ปรับปรุงอนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า (ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น)จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสู้รบในอดีต

กว่า 50 ปีที่ พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากจังหวัดน่านระยะทาง 138 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมวิถึชีวิตของชาวบ้าน รับประทานอาหารพื้นเมือง ราคากันเอง พร้อมบรรยากาศสบายๆริมทาง ที่สำคัญได้มาศึกษาเรียนรู้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของทหารกล้า ในฐานปฏิบัติการตามพื้นที่แนวชายแดน จังหวัดน่าน แบบวิถีใหม่ New Normal