ข่าวทั่วไทย » พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

6 มกราคม 2022
314   0

Spread the love

แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะมาตามถนนใกล้ถึงช่องทางธรรมชาติ/ท่าข้ามแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น ได้พบรถใช้งานทางเกษตรกรรม จำนวน 5 คัน ขับตามกันมาจากทางท่าข้าม ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดรถและทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถทั้ง 5 คัน บรรทุกเมล็ดข้าวโพดมาเต็มคัน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 40 ตัน โดยผู้ขับรถทุกคันไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่บรรทุกมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เมล็ดข้าวโพดดังกล่าวถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงทำการตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด พร้อมนำตัวคนขับรถส่งด่านศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะมาตามถนนใกล้ถึงช่องทางธรรมชาติ/ท่าข้ามแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น ได้พบรถยนต์บรรทุก จำนวน 2 คัน ขับตามกันมาจากทางท่าข้าม ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดรถและทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถทั้ง 2 คัน บรรทุกเมล็ดข้าวโพดมาเต็มคัน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 31 ตัน โดยผู้ขับรถทั้งสองคันไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่บรรทุกมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เมล็ดข้าวโพดดังกล่าวถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงทำการตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด พร้อมนำตัวคนขับรถยนต์บรรทุกส่งด่านศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป