ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันทหารผ่านศึก 3 กพ. 65

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันทหารผ่านศึก 3 กพ. 65

3 กุมภาพันธ์ 2022
851   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยที่จะได้รำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก การรบ ถือเป็นงานหลักของเหล่า “ทหาร”

ที่อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ด้านหน้ามณทลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกนิต วาสิกศิริ อดีตรองเสนาธิการทหารบก  เป็นประธานวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 ,ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ,ผู้บัญชาการพลทหารราบที่ 7 ,ผู้บัญชาการมณทลทหรบกที่ 33 /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ,ตัวแทนผู้ว่าราชการ ,ผู้บังคับการกองบิน 41, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ,ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ,ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และนายกสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ หลังจากผู้แทนหน่วยงาน 10 หน่วย พร้อมหน้าพวงมาลา วางพร้อมกัน ประธานวางพวงมาลา และมอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับรางวัล 2 นาย คือ พลทหารดวงจันทร์ หน่อแก้ว รางวัลชมเชย ประเภททหารผ่านศึกประจำการดีเด่น และพลทหารอิ่นคำ สุขศรี รางวัลชมเชย ประเภทเกษตรกรทหารรผ่านศึกดีเด่น จากนั้นเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้รำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก การรบ ถือเป็นงานหลักของเหล่า “ทหาร” ที่เป็นแนวหน้า คอยปะทะปกป้องประเทศชาติไม่ให้ศัตรูมารุกราน แต่หลังจากสงครามสิ้นสุดลง การสูญเสียมักจะมาเยือนเสมอ มีทั้งบาดเจ็บ ล้มตาย รวมถึงพิการ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะรู้ผลลัพธ์ของการรบเหล่าทหารผู้กล้าทั้งหลายก็มิได้ประหวั่นพรั่นพริง

ดังนั้นการที่ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชจนเป็นปีกแผ่นมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นเพราะเรามีบรรพบุรุษที่กล้าหาญมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่พร้อมสู้เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมโดยไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตราย ได้ทุ่มเททั้งร่างกายจิตวิญญาณเลือดเนื้อ เสียสละอย่างสูง มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความองอาจกล้าหาญ เพื่อปรารถนาให้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสันติสุขของประชาชนทั้งชาติได้ดำรงคงสืบไป แม้ตนจะต้องเสียชีวิตก็มิได้ย่นย่อท้อถอย ซึ่งการกระทำนี้ย่อมจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์องชาติไทยและจะตรึงตราอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทั้งชาติอย่างไม่รู้ลืม นับเป็นวีรกรรมอันสูงส่งควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีสำหรับพี่น้องทหารและประชาชนชาวไทยตลอดจนคนชนคนรุ่นหลังจะพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ในวาระสำคัญในวันนี้ ขอสดุดีแต่บรรพชนผู้กล้าทั้งหลาย/ที่เราเรียกขานเขาเหล่านั้นว่า “ทหารผ่านศึก” ขอเชิดซูเกียรติ และน้อมรำลึกถึงถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบันและขอปฏิญาณว่า พวกเราที่เป็นลูกหลานก็พร้อมที่จะเสียสละเหมือนกับท่านทั้งหลาย เพื่อให้ประเทศชาติคงอยู่ตลอดไป และในโอกาสนี้ กระผมขออธิษฐานจิตให้เหล่าวิญญาณนักรบผู้กล้าจงสถิตย์อยู่ในทิพยวิมานและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ จงคุ้มครองท่านอดีตผู้บังคับบัญชา ทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ ครอบครัว ตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย/ กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป