ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้กับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง

เชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้กับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง

11 กุมภาพันธ์ 2022
802   0

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้กับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ธรณีสงฆ์ เนื้อที่กว่า 170 ไร่ ขณะที่ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 4 ตำบล ยื่นขอให้ยกเลิกแนวเขตป่า ในที่ดินทำกินของชาวบ้าน และออกโฉนดที่ดิน ให้กับชาวบ้านอีกกว่า 1 พันรายไว้พิจารณา

นายนิพนธ์ บุญญามนี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบถวายโฉนดที่ดิน ให้กับ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 170 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โครงการออกโฉนดที่ดิน เพื่อการศาสนาของกรมที่ดินเพื่อประสงค์ให้ที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์ เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ เพื่อทราบตำแหน่งที่ดิน ขอบเขตและเนื้อที่โดยถูกต้อง ลดปัญหาข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทเรื่องแนวเขตระหว่างวัดกับประชาชน และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงบริหารจัดการที่ดินของวัดให้เกิดประโยชน์

ขณะเดียวกัน ได้มีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ และตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้พิจารณาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1 พันราย เรื่องขอยกเลิกแนวเขตป่า ในที่ดินทำกินของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่มานานนับ 10 ปี แต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาออกโฉนดให้ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีหลักประกันความมั่นคงในที่ดิน และยังสามารถนำไปทำธุรกรรมการเงิน กับธนาคารได้ยามต้องการเงินลงทุน ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมกาดไทย รับเอกสารและให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาความเป็นไปได้ และรายงานต่อตนเองต่อไป