ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กองกำลังผาเมืองเร่งสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน

เชียงใหม่ กองกำลังผาเมืองเร่งสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน

21 กุมภาพันธ์ 2022
389   0

Spread the love

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 กองกำลังผาเมืองเร่งสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน
วันที่ 21 ก.พ.65 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เร่งสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุน การปฏิบัติงานของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนและชุดวิทยากรกระบวนการ ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่ 19 อำเภอชายแดน ของ 6 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก) และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินการ 315 หมู่บ้าน

นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้มีการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง, แจ้งเตือน, และติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ควบคู่กับการจัดตั้งกองกำลังภาคประชาชนและการอบรมเยาวชน SMART HERO มุ่งเน้นฝึกให้เยาวชนมีจิตอาสาในการร่วมพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 125 หมู่บ้าน จากปี 64 จำนวน 105 หมู่บ้าน ปี 65 จำนวน 20 หมู่บ้าน

อย่างไรก็ตามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 กองกำลังผาเมืองได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนการนำกองกำลังภาคประชาชนบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน โดยการลาดตระเวน, การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยป้องกันชายแดน เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ได้