ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ฉก.ม.4 กกล.ผาเมืองสกัดแรงงาน 17 คน ด้าน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสียนำพา คนละ 20,000 บาท

เชียงใหม่ ฉก.ม.4 กกล.ผาเมืองสกัดแรงงาน 17 คน ด้าน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสียนำพา คนละ 20,000 บาท

20 มีนาคม 2022
353   0

Spread the love

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามภารกิจสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบตามเส้นทาง ตั้งแต่ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง – สวนลิ้นจี่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินเท้าเข้ามาที่ บริเวณ บ.ถ้ำ ต.แม่งอน อ.ฝาง เจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจค้น ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา (เชื้อชาติปะหล่อง) จำนวน 17 ราย เป็นชาย 5 ราย , หญิง 5 ราย , พร้อมเด็ก 7 ราย จึงนำแรงงานดังกล่าวเข้ามาสอบสวนตามขั้นตอน จากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดได้เดินทางมาจาก เมืองเกซี และเมืองจ๊อกแม สหภาพเมียนมาเพื่อเข้ามาหางานทำในพื้นที่ อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำพา คนละ 20,000 บาท หน่วยจึงได้นำผู้ต้องหาส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มแรงงานทั้งหมดยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการผ่อนปรนตาม MOU ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่การอนุญาตเดิมสิ้นสุด ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อไปกลุ่มดังกล่าว มาดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือยื่นคำขออนุญาตทำงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด