ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลเชิงดอย

เชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลเชิงดอย

23 มีนาคม 2022
310   0

Spread the love

นายอำเภอดอยสะเก็ดพร้อม ปลัดอำเภอดอยสะเก็ดร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลเชิงดอย สร้างบ้านใหม่ให้ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2565 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ดพร้อม ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลเชิงดอยนำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการผาลาด คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย จิตอาสาตำบลเชิงดอย ได้จัดหางบประมาณ และสร้างบ้านให้ผู้พิการและเป็นผู้สูงอายุ ราษฏรบ้านสันอุ้ม โดยไม่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฏรในพื้นที่

สำหรับผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณประกอบไปด้วย
1.นายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายก ทต เชิงดอย รับ ทรายและหินคลุก
2.นางสุมาลี บัวชุม สท เขต 2 รับอิฐบล๊อกทั้งหลัง 500 ก้อน
3. กำนันโสรัตยา บัวชุม รับจั่ว หน้าหลังคาบ้าน และหลังบ้าน แผ่นเรียบ 12 แผ่น พร้อม น๊อต 1 กล่อง
4.นายจรัญ บุษดาคำ สท เขต 2 รับหน้าต่าง 3 ชุด
5.แม่หลวงวรมน จิตตจรูญพันธ์ รับ ประตู 1 ชุด
6.พ่อหลวงยงยุทธ ศรีวงค์เกิด รับ หน้าต่าง 4ชุด
7.พ่อหลวงอนุพล ศรีดวงชื่น รับปูน 10 ลูก
8.นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายก ทต เชิงดอย มอบเงิน 500 บาท สมทบค่าอาหาร
9.คุณประสาตร์ คุณจันทร์ฉาย เงินท๊อก ม.12 มอบเงิน1,000 บาท อีกด้วย.