ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เชียงใหม่ เทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

2 เมษายน 2022
586   0

Spread the love

เทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น “การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์”

เมื่อเวา 09.09 น.วันที่ 2 เม.ย.2565 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมนายทวีชัย สิงห์โทราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกับนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์พร้อมนางสาวปุณฑริกา คำบุญทา ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และตัวแทนชาวบ้านใน 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ทั้งหมดร่วมกันถ่ายภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น “การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์” โดยงานชุมชนเมืองและส่งเสริมอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ

จากนั้นจัดฝึกทักษะผสมดินปลูกพืชผัก และวิธีปลูกผักแบบหยอดเมล็ด ที่บ้านนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมนางสาวปุณฑริกา คำบุญทา ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ได้ร่วมกันอธิบายพร้มสาธิตการเตรียมดินปลูกพืชผักที่บริเวณลานปลูกองุ่นในบ้าน ที่ทำเป็นฟาร์ม “ดีดี ฟาร์ม” ฟาร์มที่ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี เพื่อส่งขายให้สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สัตว์ได้กินพืชผักที่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้

สำหรับการฝึกทักษะการเตรียมดินปลูก มีการผสมดินปลูกคือ นำดินดำละเอียดผสมกับเปลือกมะพร้ามบดละเอียด ใส่ในถาดหยอด
เมล็ด พร้อมสาธิตการปลูกพืชแบบหยอดเมล็ดผักในถาด หยอดทีละเมล็ดต้องอดทน และสาธิตการผสมดินปลูก ที่มีดิน เปลือกมะพร้าวใบฉำฉา ขี่เลือย และส่วนผสมอื่นๆตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับฝึกทักษะจากทั้งหมด 10 หมู่บ้าน หลังจากฝึกทำแล้วสามารถนำกลับไปดูแลให้ผักเจริญเติมโตที่บ้านต่อไป และรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวกลับไปด้วย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่

หลังจากฝึกทักษะที่บ้านนายดี หรือที่ดีดีฟาร์มแล้วนั้น ตลอดทั้งวันชาวบ้านยังได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการปลูกพืชผักตามโครงการฯที่ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลแม่เหียะ หมู่ 4 และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 ต่อไป