ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าดูแลปัญหาไฟป่าหมอกควันตามแนวชายแดน

เชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าดูแลปัญหาไฟป่าหมอกควันตามแนวชายแดน

11 เมษายน 2022
433   0

Spread the love

กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า 55 ชุดดูแลปัญหาไฟป่าหมอกควันตามแนวชายแดน ระบุปี 65 เกิดจุดความร้อนสะสมมากกว่าปีที่ผ่านมา 88 จุด

พันเอกอัศวิน ดุสิตรัตนกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้เตรียมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า 55 ชุดเพื่อดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 รับผิดชอบ มีการจัดชุดปฏิบัติการดับไฟจำนวน 25 ชุด ดูแลในเขต อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น และ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ในขณะที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 รับผิดชอบ ซึ่งได้มีการจัดชุดปฏิบัติการดับไฟจำนวน 26 ชุด เพื่อดูแลในเขต อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้ร่วมจัดชุดปฏิบัติการดับไฟจำนวน 4 ชุด เพื่อดูแลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ในเขต อ.สองแคว อ.ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน


สำหรับสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ปี 64 ห้วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย.64 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 338 จุด โดยเกิดในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 184 จุด ด้านจังหวัดเชียงราย 119 จุด จังหวัดพะเยา 10 จุดและจังหวัดน่าน จำนวน 253 จุด ขณะที่ปี 65 ห้วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.65 เกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 426 จุด โดยส่วนมากเกิดจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 275 จุด ด้านจังหวัดเชียงราย 80 จุด จังหวัดพะเยา 12 จุดและจังหวัดน่าน จำนวน 59 จุด เมื่อเปรียบเทียบการเกิดจุดความร้อนสะสมในปี 64 และ 65 ห้วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย.64 และวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.65 พบว่า ในปีนี้เกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้นแล้ว 88 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ของ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 145 จุด

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้จัดกำลังออกลาดตระเวนและดับไฟในพื้นที่ชายแดนพร้อมร่วมทำแนวกันไฟกับประชาชนจิตอาสา จำนวน 61 ครั้ง ระยะทาง 86.5 กิโลเมตร และสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ผ่านชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ จำนวน 479 ครั้ง

อย่างไรก็ตามกำลังพลของกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากเป็นหน่วยในพื้นที่ชายแดนที่ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถจัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ชายแดนได้