ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รมช.มหาดไทย ติดตามอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ (คลิป)

เชียงใหม่ รมช.มหาดไทย ติดตามอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ (คลิป)

16 เมษายน 2022
596   0

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ประชุมติดตามอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ สั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ตั้งเป้าปี 2570 คนไทยไม่ควรเสียชีวิตบนท้องถนนเกิน 12 คนต่อหนึ่งแสนประชากร

วันนี้ (16 เม.ย. 65) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายวีรวุฒิ เทพเรือง (พ่อเลี้ยงโปงลาง) คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ประชุมติดตามอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของช่วงการรณรงค์ 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น 16 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอแม่แตง 3 ครั้ง อำเภอแม่ริม อำเภอฝาง อำเภอสันกำแพง และอำเภอจอมทอง 2 ครั้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยเต่า อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่อาย 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย สูงที่สุดในช่วง 7 วันอันตราย และมีผู้บาดเจ็บ 16 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 7 คน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ตามลำดับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิตเกิดจากรถจักรยานยนต์เป็นหลัก จึงต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่ หากร่างกายไม่มีความพร้อม และดื่มแอลกอฮอล์จนมีอาการมึนเมา ต้องไม่ขับรถออกสู่ท้องถนน และจะต้องสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด รวมทั้งการให้สัญญาณไฟก่อนจอดและเลี้ยวทุกครั้ง เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์นี้ สัญจรปลอดภัย และเที่ยวอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ยังคงเหลืออีก 2 วันของช่วงการรณรงค์ จึงต้องขอความร่วมมือด่านครอบครัว ด่านชุมชน รวมทั้งด่านโรงงาน ช่วยกันดูแลคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการมึนเมา ต้องไม่ขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน


พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเข้มข้นและต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วงเทศกาลเท่านั้น โดยขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และมอบให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งกำกับดูแลให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนรวมกว่า 600,000 กิโลเมตร และการเกิดอุบัติเหตุ 40% มักเกิดขึ้นบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบนถนนจะต้องมีไฟแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายบอกความเร็ว ป้ายบอกทางแยกทางร่วมที่มีมาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งยังขอให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยขอให้ทุกจังหวัดเริ่มจากการมีโมเดลตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะต้องเป็นตำบลที่มีผลเป็นที่ประจักษ์ว่าได้นำมาตรการต่าง ๆ มาบังคับใช้ในพื้นที่ จนสามารถทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง หรือไม่มีการเกิดเลยเมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่ประเทศไทยขับขี่ปลอดภัยในระยะยาว และตั้งเป้าหมายให้ปี 2570 คนไทยไม่ควรเสียชีวิตบนท้องถนนเกิน 12 คนต่อแสนประชากร จากปัจจุบันที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า 20 คนต่อแสนประชากร