ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เราจะไม่ทิ้งกันรวมมอบ Face Shield และ Acrylic Box Cover ให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครเชียงใหม่

เชียงใหม่ เราจะไม่ทิ้งกันรวมมอบ Face Shield และ Acrylic Box Cover ให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครเชียงใหม่

4 เมษายน 2020
866   0

Spread the love

เราจะไม่ทิ้งกัน ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการในนามของ MED CHIC CLUSTER มอบ Face Shield และ Acrylic Box Cover ให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครเชียงใหม่

นายจิรภัทร จะวะนะ พร้อมกับ รศ.ดร.พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสุภกิจ ชัยเมืองเลน ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมมอบ Face Shield และ Acrylic Box Cover อุปกรณ์ป้องกันเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมกับ คุณดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยส่งเสริมสาธารณะสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ สมาชิกกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม แขวงกาวิละเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กลุ่มผู้ประกอบการ MED CHIC CLUSTER เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่เกิดจากการเพาะบ่ม โดย ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center (MedCHIC)) ที่คัดเลือกและเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีความสนใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์MED CHIC CLUSTER และ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center (MedCHIC)) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หากสถานพยาบาลใด ต้องการอุปกรณ์ป้องกันเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 สารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ทาง Inbox Facebook MedCHIC ทีมงานยินดีเป็นสื่อกลางประสานติดต่อผู้ประกอบการเพื่อมอบอุปกรณ์ให้ครับ