ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรฯ จ.ลำพูน โชว์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆหลาก หลาย ทันสมัยครบวงจร(คลิป)

เชียงใหม่ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรฯ จ.ลำพูน โชว์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆหลาก หลาย ทันสมัยครบวงจร(คลิป)

16 กรกฎาคม 2022
413   0

Spread the love

นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรฯ จ.ลำพูน โชว์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆหลาก หลาย ทันสมัยครบวงจรมาจัดแสดงร่วมในงานมหกรรม FTI EXPO 2022

นายทรงวุฒิ นันทะ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรฯ จ.ลำพูน นำเครื่องจักร เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมมาจัดแสดงเพื่อ เป็นการนําเสนอการขับเคลื่อนเกษตรไปสู่การเป็น DIPROM Smart Farmer ที่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรทางการเกษตรแปรรูป / IAID APPLICATION การใช้โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรเพิ่มมูลค่าและการส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก อาทิ เครื่องเผาข้าวหลาม เครื่องบดสมุนไพรฟ้าทลายโจร เครื่องคั่วโกโก้ และเครื่องแยกสีเมล็ดกาแฟ

โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ให้การสนับสนุนและรวมถึงคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้เราได้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้นแบบ เช่นรถเข็นผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยพยุงและรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดกว่า 26 รายการซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ ซึ่งตอนนี้เราได้จดลิขสิทธิ์และ อย.เรียบร้อย ซึ่งคงจะเข้าสู่ตลาดอีกไม่นานต่อไป