ข่าวสังคม-ธุรกิจ » เชียงใหม่ ธกส.ชี้แจงเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อปีการผลิต 65 มีวงเงินให้กู้ยืมเงิน มากถึงพันล้านบาท(คลิป)

เชียงใหม่ ธกส.ชี้แจงเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อปีการผลิต 65 มีวงเงินให้กู้ยืมเงิน มากถึงพันล้านบาท(คลิป)

20 กรกฎาคม 2022
924   0

Spread the love

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ชี้แจงเงื่อนไข การปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อ เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการรวบรวมแปรรูป ปีการผลิต 2565 มีวงเงินให้กู้ยืมเงิน มากถึง 1,000 ล้านบาท


ที่โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแปรรูปลำไย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นลูกค้าของ ธกส. ในการปล่อยสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ ในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตลำไย บริโภคสดและรับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทองเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ วงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งในฤดูกาลผลิต ปี 2565 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตมีปริมาณการเก็บเกี่ยวลำไย ในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และตาก ออกสู่ตลาด คาดว่ามีมากถึง 1,072,564 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 131,993 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 ขณะที่ลำไยสด เกรดดี กิโลกรัม 17 บาท ส่วนลำไยคัดเกรด ระดับพรีเมี่ยมตะกร้า 3 กิโลกรัมราคา 250 บาท


นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรร์การเกษตรหรือ ธกส. บอกว่าสินเชื่อที่ให้บริการมี 2 มาตรการ รวม 7 โครงการ เช่น ทั้งสินเชื่อ ผู้ประกอบการฟื้นฟู ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำ สินเชื่อเสริมแกร่ง SME วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท และสินเชื่อSME โลจิสติกส์ผลไม้เศรษฐกิจ วงเงินกู้ตามโครงการ 5000 ล้านบาท ในกรณีหลักทรัพย์ไม่พอ ขอใช้ บสย. ค้ำประกันได้ และสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตร ให้กับกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง สถาบันการเงินของประชาชน วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและเกษตรกรรุ่นใหม่ วงเงิน 50,000 ล้านบาท และมาตรการที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โครงการชำระดีมีเงินคืน ปี บัญชี 2565 เน้นกลุ่มลูกค้าเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดสามารถสอบถามได้ที่ ธกส.ใกล้บ้านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ