ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด จังหวัดเชียงใหม่และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ชี้แจงปีนี้สหกรณ์ฯมีผลกำไรมากกว่า 13 ล้านบาท

เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด จังหวัดเชียงใหม่และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ชี้แจงปีนี้สหกรณ์ฯมีผลกำไรมากกว่า 13 ล้านบาท

20 สิงหาคม 2022
451   0

Spread the love

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด จังหวัดเชียงใหม่และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ชี้แจงปีนี้สหกรณ์ฯมีผลกำไรมากกว่า 13 ล้านบาท ส่วนสมาชิกฌาปนกิจปีที่ผ่านมา ทั้งอำเภอฯ เสียชีวิตไป 133 ราย จ่ายเงินไปมากถึง 25 ล้านบาท


นายมงคล สุนทรแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสมาชิกประจำปีชาวบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 มีจำนวนสมาชิกกลุ่มละ 83 คน เพื่อชี้แจงงบดุลรายรับรายจ่ายและผลกำไรปี 2564 ซึ่งมีกำไรทั้งหมด 13 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก

ขณะที่นางสาว สุภาวดี อินด้วง เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของชาวสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด ได้ชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำนวน 6,800 ราย ปัจจุบันเหลือจำนวน 6,702 ราย และปีที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิตมากถึง 133 ราย ยอดจ่ายสุทธิรายละ 188,000 บาท รวมเป็นเงินมากถึง 25 ล้านบาท ส่วนปีนี้ 8 เดือนแรก สมาชิกเสียชีวิตแล้ว 114 ราย ที่ผ่านมาเก็บค่าสมาชิกเดือนละ 30 บาทต่อราย หรือเก็บเดือนละ 300 บาทแต่เงินไม่พอต้องขอเก็บเพิ่ม อีกเดือนละ 150 บาท มาถึง 6 เดือน

ขณะนี้ได้มีการหารือขอตั้งเพดานการเก็บเงินเพิ่มเป็น 20 รายต่อเดือน เพื่อไม่ให้กระทบกับญาติผู้เสียชีวิต หากมีผู้เสียชีวิตเกินจำนวนที่เก็บล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่าเดือนละ11 ราย

โอกาสเดียวกันยังได้มีการคัดเลือก ประธานกลุ่มและคณะกรรมการ โดยได้คัดเลือก นางเหรียญทอง เมืองจันทร์ ประธานกลุ่ม 5 และนายจรัล สมพันธ์ ประธานกลุ่ม 6 เป็นประธานกลุ่มต่ออีกสมัย พร้อมทั้งมีการจับสลากของรางวัล ให้กับสมาชิกที่มาร่วมประชุม เพื่อความสนุกสนานและเป็นกำลังใจด้วย และมีระดมทุนเงินฝาก อีกหุ้นละ 300 บาท ถือเป็นแบบอย่างและอีก 1 สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน