ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเปิดตัวพื้นที่สร้างสรรค์ (คลิป)

เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเปิดตัวพื้นที่สร้างสรรค์ (คลิป)

2 กันยายน 2022
280   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเปิดตัวพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Co-Sharing)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเปิดตัวพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Co-Sharing Space) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ ที่ต้องการสร้างพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชนเพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับประเทศต่อไป ณ อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่(ท่าแพ)