ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 61 กองทุน (คลิป)

เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 61 กองทุน (คลิป)

16 กันยายน 2022
685   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 61 กองทุนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นาย ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และประจำปี 2565 ให้กับนายอำเภอ 24 อำเภอและตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564 และ ปี 2565 รวม 61 กองทุน จาก 24 อำเภอและเทศบาลนครเชียงใหม่

โอกาสเดียวกัน ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านท่ามะเกี๋ยง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย และรางวัลชมเชย หมู่บ้าน ปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และหมู่บ้านถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ


และยังมีการทอดผ้าป่าสามัคคี มอบให้กับพระอธิการ ชาญชัย กันตะวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ และมอบต่อให้กับนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปบริหารจัดการในการบริหารงานต่อไป นอกจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานยังร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย