ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางอบรมฟื้นฟูผู้กระทำผิดยาเสพติด ที่วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางอบรมฟื้นฟูผู้กระทำผิดยาเสพติด ที่วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

20 กันยายน 2022
350   0

Spread the love

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางอบรมฟื้นฟูผู้กระทำผิดยาเสพติด อำเภอฝาง, แม่อาย ,ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าใจเรื่องโทษยาเสพติดและการปฏิบัติตัวเองให้รอดจากขบวนการยาเสพติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูผู้กระทำผิดเรื่องยาเสพติดในพื้นที่3อำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คนมาร่วมในการอบรมฟื้นฟูให้เข้าใจเรื่องโทษยาเสพติดและการปฏิบัติตัวเองให้รอดจากขบวนการยาเสพติด ที่ห้องประชุม โตเขียว วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ นางสาวดุจดาว ธนากรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นายรัศมี แสนนามวงค์ ประธาน อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้จัดโครงการอบรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ของผู้กระทำผิดและอยุ่ในระหว่างถูกคุมประพฤติ และผู้ถูกพักโทษ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ถูกคุมประพฤติจะได้เข้าใจตัวเองและหาแนวทางในการแก้ไขตัวเองสามารถวิเคราะห์ตัวเองหาทางแก้ไขตัวเองได้เข้าใจและแก้ไขปัญหาตนเองได้ และมุ่งสู่คนดีของสังคมเหมือนคนอื่นๆ