ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

20 กันยายน 2022
776   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน 65th Annual IFEA Convention&Expo ของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) งานประชุมและแสดงนิทรรศการของสมาคมเทศกาลและงานนานาชาติประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ ศูนย์การประชุมแมคกาแลน เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและการแสดงปาฐกถา พร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ ของเมืองที่มีความโดดเด่นในการจัดงานอีเว้นท์และเทศกาล ร่วมกับประเทศสมาชิกของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA)

ทั้งนี้ ทางสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) ได้จัดการประกวดรางวัล IFEA Award เป็นการประกวดรางวัลเมืองที่มีศักยภาพด้านเทศกาลระดับนานาชาติ (IFEA – World Festival & Event City Award) และการประกวดรางวัลงานเทศกาลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่ 21 กันยายน 2565 และในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอชื่อเข้าประกวดรางวัลการเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านเทศกาลในระดับนานาชาติ (IFEA – World Festival & Event City Award) ในครั้งนี้อีกด้วย