ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลสำราญราษฏร์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดพร้อมแจกผ้าปิดปากทำจากสบงพระ

เชียงใหม่ เทศบาลสำราญราษฏร์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดพร้อมแจกผ้าปิดปากทำจากสบงพระ

13 เมษายน 2020
723   0

Spread the love

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฏร์ขึ้นรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าปิดปากปิดจมูก โดยขอรับบริจาคผ้าสบงและผ้าอาบน้ำฝนของพระสงห์ตามวัดต่างๆ มาตัดเย็บแจกจ่ายให้กับชาวบ้านฟรี ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่มีงบฯจัดทำ ก็มาขอรับที่เทศบาลได้ เพราะได้ตัดเย็บกันเป็นจำนวนมาก

นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง พร้อมขึ้นรถบรรทุกน้ำฉีดทำความสะอาดบริเวณสำนักงานด้วยตัวเอง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้นยังจัดแม่บ้าน ทำการตัดเย็บหน้ากากซึ่งทำจากสบงและผ้าอาบน้ำฝนพระ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ป้องกันไวรรัวโควิด-19 และป้องกันฝุ่นละอองในอากาศจากการเกิดหมอกควันไฟป่าได้อีกด้วย


นายกเทศมนครีตำบลสำราญราษฏร์เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสำราญราฏร์มีนโยบายที่จะร่วมกันต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ให้กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงว่างงาน มาช่วยเย็บผ้าปิดปาก ซึ่งเทศบาลได้ลงทุนเฉพาะค่าแรงให้กับแม่บ้านเท่านั้น ส่วนวัตถุดิบเทศบาลก็ได้ขอผ้าสบง, ผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในตำบลสำราญราษฏร์และวัดในตำบลใกล้เคียง ซึ่งผ้าอาบน้ำฝนทางพระสงห์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ จึงได้ขอรับบริจาคมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับชาวบ้าน เป็นอีกกรรมวิธีที่ทางเทศบาลได้แก้ปัญหา เนื่องจากทางเทศบาลมีงบประมาณจำกัด ซึ่งได้จัดทำไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน และหากหน่วยงานใดมีการขาดแคลนผ้าปิดปาก ไม่มีงบประมาณจัดซื้อ ก็สามารถทำเรื่องและมารับบริจาคได้ที่เทศบาลฯ

ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็ได้เตรียมนำยาฆ่าเชื้อ โดยในอันดับแรกจะทำความสะอาดรอบๆ บริเวณสำนักงานเทศบาลก่อน จากนั้นทำความสะอาดตามวัดต่างๆ เพราะชาวบ้านจะต้องๆไปทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล เพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจ ไม่หวั่นวิตกสนองนโยบายของทางรัฐบาล เป็นการตั้งรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งชาวบ้านในตำบลสำราญราษฏร์ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดี