ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการฯ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและเงินสด แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสารภี

เชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการฯ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและเงินสด แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสารภี

14 พฤศจิกายน 2022
318   0

Spread the love

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และ กิ่งกาชาดอำเภอสารภี ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสารภี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และ กิ่งกาชาดอำเภอสารภี ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสารภี

รายครอบครัว นางณัฐธยาน์ หินสมพานิชกุล บ้านเลขที่ 9/1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,500 บาท แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยรายนายธัญเทพ บุญศรี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่