ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหารเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง พร้อมเตรียมเข้ารับรางวัล สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

มุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหารเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง พร้อมเตรียมเข้ารับรางวัล สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

20 ธันวาคม 2022
206   0

Spread the love

ผู้ว่ามุกดาหารเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง พร้อมเตรียมเข้ารับรางวัล สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

19 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่บ้านภู เป็นแห่งแรก หลังจากมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายปิติณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมชาวบ้านภู ให้การต้อนรับ เสมือนบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชน โดยจัดการแสดงของชุมชน พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพื้นเมืองและ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า บ้านภู ได้ผ่านการคัดเลือก เเป็น 1ใน 10 หมู่บ้าน “ชุมชนยลวิถี” ที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคัดเลือกจาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ชาวบ้านภูได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างเหนียวแน่นจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเด็ก หนุ่มสาว และผู้ใหญ่ ที่มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม ให้คงอยู่ต่อไป

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้กล่าวชื่นชมชมชนบ้านภูที่รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นมา กว่าร้อยปี รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในปี 22565 กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือก ชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง จังเป็ดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมบ้านภู เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย

ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ