ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 แนะบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ

เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 แนะบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ

21 เมษายน 2020
717   0

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แนะจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบภายหลังสิ้นสุดการประกาศห้ามเผาในวันที่ 30 เม.ย.นี้ พร้อมจัดทำบทเรียน ปี 63 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนาคต

พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่


รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จนถึงปัจจุบัน พบว่าจุดความร้อน (Hotspot) ในภาพรวมมีปริมาณลดลง รวมทั้งค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) เริ่มดีขึ้นตามลำดับในทุกจังหวัด ซึ่งครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงานดับไฟของทุกภาคส่วนที่บูรณาการร่วมกัน ประกอบกับ ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 เม.ย. 63 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ และการระบายฝุ่นควันของอากาศอยู่ในระดับดีขึ้น

อย่างไรก็ตามขณะที่ทุกจังหวัดจะสิ้นสุดการเผาเด็ดขาด ในวันที่ 30 เม.ย. ที่จะถึงนี้ ขอให้วางแผนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้รัดกุม โดยขอให้พิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาวิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง อื่นๆ ก่อน ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และวิธีการเผาควรเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งจากนี้ไปขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีต่อๆ ไป