ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อ.แม่ริมนำร่องปลูกผักสวนครัว1 บาท 1 อิ่ม 1 มื้อ บ้านพักนายอำเภอ

เชียงใหม่ อ.แม่ริมนำร่องปลูกผักสวนครัว1 บาท 1 อิ่ม 1 มื้อ บ้านพักนายอำเภอ

23 เมษายน 2020
1113   0

Spread the love

นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านพักนายอำเภอ ดัดแปลงจัดทำแปลงสาธิตปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกถั่วงอกเพียง 1 บาท 1 อิ่ม 1 มื้อ

ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้นำต้องทำก่อน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้ช่วยวิกฤตการแรพเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดัดแปลงบริเวณสนามหญ้าภายในบ้านพักนายอำเภอ จัดทำเป็นสวนปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาอำเภอแม่ริม หัวหน้าหน่วยราชการอำเภอแม่ริม ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ผู้นำสตรีอำเภอแม่ริม เครือข่าย OTOP อำเภอแม่ริม เพื่อเป้นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลิตัว และเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือนที่มีความมั่นคง เพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปได้


นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19 ชาวบ้านก็ต้องอยู่กับบ้าน การที่มาทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวก็เป็นกิจกรรมที่จะเสริมในเรื่องอาการปากท้องด้วย เพราะรายได้ชาวบ้านก็ลดลง สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นการปลูกถั่วงอก ก็ใช้เพียงวัสดุขวดน้ำดื่นขนาด 1.5 ลิตร ที่เราดื่มแล้วทิ้ง ก็ดัดแปลงนำมาทำได้ทั้งสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งอาหาร ได้ทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่บ้านก็จะได้มีกิจกรรมทำ เมื่อหมดช่วงโควิด-19 ไปแล้ว ก็จะได้นำความรู้ที่มีไปทำต่อที่บ้าน อยากจะทำถั่วงองในขวดน้ำก็ทำ 4-5 วันก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้แล้ว โดยอำเภอแม่ริมก็มีการรณรงค์การปลูกถั่วงอกเพียงถั่วงอก 1 บาท 1 อิ่ม 1 มื้อ นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชผัวสวนครัวหลายอย่าง จัดทำเป็นแปลงทดลองเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน เข้ามาศึกษานำไปกระจายความรู้ให้กับชาวบ้าน ให้กับมาปลูกพืชผักสวนครัว เพราะอนาคตประเทศของเราจะมีผู้สูงอายึมากยิ่งขึ้น นิ่ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุ ทำในยามว่าง มีอาหารไว้สำหรับกินด้วย ก็จะได้ออกกำลังกายไปพรวนดินรดน้ำอีกด้วย


นายอำเภอแม่ริม กล่าวอีกว่า สำหรับการนำบ้านพักของนายอำเภอมาจัดทำเป็นแปลงปลูกพืชผัวสวนครัวก็เป็นแค่ตัวอย่าง สาเหตุเพราะหน่วยงานราชการอื่นก็เทคอนกรีตหมด ก็คงเหลือสนามหญ้าภายในบ้านพักนายอำเภอที่ว่าง จึงให้ทำการดัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไปก่อน ในส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็อยากให้มาดู เพื่อจะนำตัวอย่างแปลงปลูกสาธิต ไปปลูกในพื้นที่ว่างของหมู่บ้านของตน ช่วยกันปลูกเมื่อออกดอกออกผลก็ช่วยกันไปเก็บนำไปรับประทานประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน