ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พลิกฟื้นหนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พลิกฟื้นหนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ (คลิป)

17 กุมภาพันธ์ 2023
447   0

Spread the love

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ตามแนวพระราโชบาย ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาชาวดอยสะเก็ด ร่วมกันพัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวงและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และฟื้นฟูสภาพหนองน้ำให้คืนความสวยงามแก่หนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและนักท่องเที่ยวทั่วไป สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคต

วันนี้(17 กพ.66 ) เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการจิตอาสาประจำอำเภอ และ คณะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 2/65 เป็นตัวแทนศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการ “รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมกันขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองบัวพระเจ้าหลวง โดยมุ่งเน้นให้คลองส่งน้ำสามารถนำน้ำจากคลองชลประทานแม่กวง และแหล่งน้ำจากธรรมชาติอื่นๆ เข้ามาสู่ยังหนองบัวได้อย่างสะดวก ใช้น้ำดีไล่ น้ำเสีย การหมักน้ำจุลินทรีย์/ปั้นก้อนจุลินทรีย์ โดยจะนำน้ำจุลินทรีย์และก้อนจุลินทรีย์ ไปโยนในหนองบัวเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในหนองบัวให้ดีขึ้นตามลำดับ การปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ หนองบัว โดยเน้นในเรื่องการเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบสะอาด สวยงาม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีพี่น้องจิตอาสา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 900 คน และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารสำหรับการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโรงครัวจิตอาสา อีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาประจำจังหวัด จะนำจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการ “รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง” อีกครั้ง

ในส่วนภาควิชาการจะร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการออกแบบภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นไปตามบริบทพื้นถิ่น รวมทั้งจะมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์บัว รวมถึงการวิเคราะห์น้ำและดินในบริเวณหนองบัวร่วมกับนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การปลูกบัวพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและคงทนถาวรไม่เสื่อมสภาพง่าย เพื่อคืนภูมิทัศน์อันสวยงามให้หนองบัวพระเจ้าหลวงดังเช่นในอดีต ที่มีพันธุ์บัวหลากหลาย สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวดอยสะเก็ด และนักท่องเที่ยวต่อไป


DCIM100MEDIADJI_0876.JPG